Deze site gebruikt cookies. Indien u verder door de site navigeert, stemt u in met ons gebruik van cookies. Meer info vindt u hier
>
Onze kantoren
NEDERLAND
Pool Villas b.v.
Jacob van Lenneplaan 36
3743 AR Baarn
NEDERLAND
Tel. +31 (0)35 3038120
reservations@poolvillas.com

BTW: NL804935671B01
KvK: 24259986
SPANJE
Pool Villas International
Av. de Palmela 56
03730 Jávea (Alicante)
SPANJE
reservations@poolvillas.com
Pool Villas Moraira
Camino Andrago 1, 2B
03725, Teulada Moraira (Alicante)
SPANJE
reservations@poolvillas.com
www.poolvillas.com
Verhuur uw vakantiehuis bij ons
Via onze websites kunnen gasten boeken en betalen met onmiddellijke bevestiging. Wij zijn partner van alle grote internationale verhuur websites. Lees meer...
Kredietkaarten


Poolvillas Algemene Boekingsvoorwaarden

Inleiding

Deze Algemene Boekingsvoorwaarden zijn van toepassing in aanvulling op de ANVR Reisvoorwaarden.

1. Reserveringskosten en kosten Calamiteitenfonds

Per boeking worden € 30,- reserveringskosten en € 2,50 kosten Calamiteitenfonds (alleen EU-burgers) in rekening gebracht. Voor boekingen op onze villa’s in Bali geldt US$ 40,- reserveringskosten en US$ 3,00 kosten Calamiteitenfonds (alleen EU-burgers). Deze kosten moeten tegelijk met de aanbetaling worden voldaan. Bij annulering wordt alleen de bijdrage voor het Calamiteitenfonds gerestitueerd.

2. Prijzen en (aan)betaling

2.1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van de huursom, plus de reserveringskosten en de bijdrage Calamiteitenfonds, binnen 3 werkdagen in het bezit zijn van Poolvillas. Dit geldt tevens voor de eventuele extra’s waarvan op het reserveringsformulier aangegeven is dat die op het moment van boeken dienen te worden voldaan. Voor onze Bali villa’s geldt een aanbetaling van 50% van de huursom.

2.2. Het restantbedrag moet uiterlijk 6 (zes) weken voor de aankomstdag in het bezit zijn van Poolvillas, dan wel -als sprake is van een directe boeking- in het bezit zijn van de reisorganisator.

2.3. Indien de reservering binnen 6 (zes) weken vóór de huurperiode tot stand komt, moet terstond het gehele huurbedrag en eventuele waarborgsom in één keer worden voldaan.

3. Borgsom

3.1. We maken u er op attent dat de meeste accommodaties een borgsom vereisen, afhankelijk van het type accommodatie en de bestemming. Het werkelijke bedrag staat aangegeven op de eerste pagina van het reserveringsformulier. Deze waarborgsom zal worden geïnd bij de tweede betaling (6 weken voor aankomst) of op de dag van aankomst, afhankelijk van de accommodatie. De wijze van betaling is afhankelijk van de accommodatieverschaffer; per credit card, per overboeking vooraf of contant ter plaatse. Deze informatie vindt u terug op onze website, maar ook op de voucher.

3.2. Om de accommodatieverschaffer in de gelegenheid te stellen de accommodatie gedegen te kunnen controleren, wordt de waarborgsom meestal tussen de 48 uur en 3 dagen -maar uiterlijk 7 dagen- na het verstrijken van de huurperiode terugbetaald.

3.3. In geval van schade en/of verlies aan de accommodatie, en/of bij schuld van de huurder zal de totale schade van de borgsom worden afgetrokken. Indien de gelede schade en/of verlies aan de accommodatie, of gelede schade door de eigenaar en/of accommodatieverschaffer, hoger uitvalt dan wat er betaald is aan borgsom, is de huurder verplicht het overige direct aan de accommodatieverschaffer te voldoen. Gevallen van breuk, verlies en/of beschadiging aan de accommodatie moeten direct bij de accommodatieverschaffer worden gemeld en de schade worden vergoed.

3.4. Indien u op de bestemming een fout of onvolkomenheid constateert dan wordt er van u verwacht dat u daarvan binnen 24 uur melding maakt bij de lokale contactpersoon, die vermeld staat op uw voucher, zodat er direct een oplossing kan worden gevonden en de vermindering op uw borg voor schade die niet door uw toedoet ontstaan is, kan worden voorkomen.

4. Annuleringsvoorwaarden

4.1. Indien de reserveringsovereenkomst door de huurder wordt opgezegd zal Poolvillas de huurder –naast eventueel verschuldigde reserveringskosten en bijdrage calamiteitenfonds– de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

  • bij annulering tot 42 dagen vóór de aankomstdag: de aanbetaling van 30%;
  • bij annulering tussen 42 en 30 dagen vóór de aankomstdag: 80% van de reissom;
  • bij annulering vanaf 30 dagen of minder vóór de aankomstdag: de volledige reissom van 100%.

Voor boekingen op onze Bali villa's gelden de volgende afwijkende annuleringsvoorwaarden:

  • bij annulering tot 45 dagen vóór de aankomstdag: de aanbetaling van 50%;
  • bij annulering tussen 45 en 30 dagen vóór de aankomstdag: 80% van de totale reissom;
  • bij annulering vanaf 30 dagen of minder vóór de aankomstdag: de totale reissom van 100%.

Voor boekingen op onze Mallorca villa's gelden de volgende afwijkende annuleringsvoorwaarden:

  • bij annulering tot 70 dagen vóór de aankomstdag: de aanbetaling van 30%;
  • bij annulering tussen 70 en 30 dagen vóór de aankomstdag: 60% van de totale reissom;
  • bij annulering vanaf 30 dagen of minder vóór de aankomstdag: de totale reissom van 100%.

4.2. Poolvillas dient direct per e-mail of fax op de hoogte gebracht te worden van een annulering. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

4.3. Aanbetalingen worden alleen teruggegeven indien de reservering geen doorgang vindt wegens een oorzaak die voor rekening van de accommodatieverschaffer of Poolvillas is.

4.4. Indien een huurder de boeking moet annuleren, bestaat de mogelijkheid van in-de-plaats-stelling (zie artikel 8 van de ANVR-Reisvoorwaarden). Annulering of een verzoek tot in-de-plaats-stelling is alleen mogelijk tijdens kantooruren, te weten van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Degene die de huurovereenkomst aangaat voor (ook) andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor de totale huurprijs en schade veroorzaakt door gedragingen van hem en alle anderen die bij hem in de gehuurde accommodatie verblijven.

5.2. Poolvillas accepteert geen boekingen van een groep huurders jonger dan 21 jaar. Dit houdt in dat in ieder geval één persoon (de huurder wiens naam op het reserveringsformulier staat) in ieder geval 21 jaar oud moet zijn. Daarom is het noodzakelijk Poolvillas te informeren over de leeftijden en deze te bevestigen.

5.3. Poolvillas verhuurt alleen aan families en verantwoordelijke volwassenen; onder geen beding mogen er huisfeesten of vieringen als bruiloften e.d. gegeven worden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Poolvillas. Huurders dienen zich rustig genoeg te gedragen, zodat andere bewoners in de buurt geen overlast ondervinden.

5.4. Poolvillas zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor (waarde)verlies en/of beschadiging van eigendommen van de huurder en zijn medebewoners, welke veroorzaakt zijn door onjuist gebruik van de accommodatie. Indien huurder schade mocht lijden als gevolg van gebreken aan de accommodatie dan is de aansprakelijkheid van de accommodatieverschaffer beperkt tot de huurprijs. Op schade ten gevolge van wanprestatie van de accommodatieverschaffer is de wettelijke schadevergoeding van toepassing. De accommodatieverschaffer is niet aansprakelijk voor enige ander schade.

6. Reisdocumenten

Poolvillas zal voorafgaand of bij boeking middels een voucher de benodigde informatie verstrekken met betrekking tot de gehuurde accommodatie en eventuele formaliteiten over uw bestemming. De huurder is echter zelf verantwoordelijk om bij aankomst in het bezit te zijn van alle benodigde documenten voor zijn verblijf. Daartoe zult u tijdig moeten nagaan of de eerder verkregen informatie nog correct is. Poolvillas kan daarbij behulpzaam zijn. Wij adviseren onze internationale klanten om vooraf informatie in te winnen omtrent de eventueel benodigde visa bij de desbetreffende ambassade en/of het verkeersbureau.

7. Check-in en Check-out

7.1. Het tijdstip waarop de accommodatie beschikbaar is op de dag van aankomst hangt af van de regio en/of de accommodatieverschaffer en is te vinden op onze website en op de voucher. Het tijdstip waarop de accommodatie moet zijn verlaten hangt af van de regio en/of de accommodatieverschaffer en is te vinden op onze website en op de voucher.

7.2. Het is essentieel dat u ons tijdig de vluchtgegevens of verwachte aankomst- en vertrektijd toestuurt, zodat we voor een zo voorspoedige mogelijke check-in en check-out kunnen zorgen. Het biedt echter geen garantie voor een vervroegde betrekking of een later vertrek van de accommodatie.

7.3. Voor huurders die buiten kantooruren arriveren, verzoeken wij u hier ons zo spoedig mogelijk over te berichten, zodat we u informatie over uw aankomst kunnen geven, zoals: routebeschrijving naar de villa en de instructies voor de sleuteloverdracht. Verzeker uzelf ervan dat in dit geval alle openstaande betalingen verricht zijn en dat tevens de betaling van de borgsom geregeld is.

8. Bouwactiviteiten

De accommodaties die verhuurd worden, zijn in de regel particuliere eigendommen van individuele eigenaren en in het algemeen gelegen in ruim opgezette wijken. Hierdoor kan het incidenteel voor komen dat er onverwachte bouwwerkzaamheden plaatsvinden in de omgeving van de door u gehuurde accommodatie. Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door huiseigenaren, aannemers en/of overheidsinstellingen, waarmee wij geen enkele relatie hebben en waarop wij geen enkele invloed kunnen uitoefenen. Zowel Poolvillas als de accommodatieverschaffer zijn dan ook uitgesloten van elke aansprakelijkheid over de ontstane overlast veroorzaakt door bouwwerkzaamheden die niet in opdracht worden uitgevoerd door de accommodatieverschaffer zelf.

9. Bewoning

9.1. Elke accommodatie is uitgerust en ingericht voor een bepaald aantal personen. Het is dan ook niet geoorloofd de accommodatie te bewonen met meer dan het maximaal aangegeven aantal personen. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de huurder om ervoor te zorgen dat het aantal personen dat de accommodatie zal bewonen overeenkomst met het aantal personen vermeld op het reserveringsformulier. Het niet naleven van deze regel zal resulteren in de betaling van een toeslag en kan zelfs verbreking van de reserveringsovereenkomst of uitzetting tot gevolg hebben, waarbij recht op restitutie niet mogelijk is.

9.2. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om het (huis)afval in de juiste containers te deponeren, die zich doorgaans aan de dichtstbijzijnde hoofdwegen bevinden. Houdt u er alstublieft rekening mee dat veel accommodaties zich in een landelijke omgeving bevinden en etensresten katten, insecten en andere ongewenste beesten kunnen aantrekken. Op de dag van uw vertrek dienen er geen vuilniszakken achtergelaten te worden in de accommodatie. Bij het niet naleven hiervan resulteert in een boete door middel van een inhouding op uw borgsom, die kan variëren tussen de € 40 en € 100.

9.3. Tuin en zwembad moeten regelmatig worden onderhouden, zodat u tijdens uw verblijf een bezoek van tuinman en /of zwembadman kunt verwachten. Het is ten strengste verboden voor huurders de technische tuinbewateringsinstallaties en /of zwembadpompinstallaties te bedienen.

10. Beddengoed en handdoeken

Bij de prijzen op onze website staat vermeld of beddengoed en badhanddoeken in de huursom zijn inbegrepen; het kan voorkomen dat u na 1 week verblijf zelf het linnengoed dient om te wisselen bij de receptie van het sleuteladres. Handdoeken kunnen er op vakantie, zeker met uw privé-zwembad voor de deur, eigenlijk nooit genoeg zijn. Wij adviseren u dan ook zelf nog een aantal hand- en baddoeken mee te nemen of een extra setje te huren.

11. Plaatsbeschrijving/ligging

Poolvillas probeert de plaatsbeschrijvingen zo veel mogelijk te controleren maar kan hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen. Tevens trachten wij altijd een indicatie te geven van de afstand tot winkels, restaurants e.d. Poolvillas kan ook hier geen aansprakelijkheid aanvaarden voor tussentijdse wijzigingen.

12. Satelliet-tv en kabel-tv

Als er bij de beschrijving melding wordt gemaakt van een satelliet- of kabel-tv houdt dat niet automatisch in dat de programma's van uw thuisland te ontvangen zijn. De veelal buitenlandse eigenaren beschikken over decoders die niet altijd geschikt zijn om alle internationale programma's te ontvangen.

13. Ongewenst bezoek

In landen met een warmer klimaat dan het onze zult u bijvoorbeeld wel eens mieren, torretjes of andere beestjes in uw villa aantreffen. Een insectenverdelgingsmiddel is vaak al voldoende om u van dat probleem af te helpen, maar het secuur opbergen en opruimen van voedingsmiddelen helpt vaak o. Meldt u het anders bij het sleuteladres. Zij zullen hun uiterste best doen om u van het ongewilde bezoek af te helpen.

14. Water, elektriciteit en internet

14.1. Er zij vakantielanden waar storingen of tekort in water-, elektriciteitsvoorzieningen en internetverbindingen vaak voorkomen. Uw accommodatieverschaffer noch de accommodatieverschaffer kunnen voor eventueel geleden schade en ongemak aansprakelijk gesteld worden.

14.2. Water: in de meeste warme landen is water een schaars goed en gebeurt de opslag van water op 2 manieren: via bronwater of via ontzilting. Bronwater is vaak niet toereikend en is ontzilting niet toereikend waardoor het water zoutig kan zijn, maar belangrijker; er kan niet aan de vraag voldoen worden tijdens het hoogseizoen. Voor uw eigen bestwil en dat van de bewoners van het land, verzoeken we u dan ook vriendelijk om zuinig met het water om te gaan en het niet te verspillen!

14.3. Wi-Fi & Internet: niet overal is het internet even goed geregeld. De meeste vakantiehuizen in landen als Portugal, Spanje, Italië, maar ook op Bali is vrijwel geen enkel huis met ADSL en glasvezel is al helemaal nog niet aan de orde. Elke wifi heeft vaak maar een maximum van 20GB voor de hele maand. Daarom vragen we u vriendelijk om het gebruik te beperken voor het surfen of het versturen van e-mails. Indien u of uw kinderen Whatsappen, Skypen, YouTube filmpjes bekijken of welke applicatie dan ook downloaden, zal de maandelijkse GB binnen een week verbruikt zijn en zal het niet meer mogelijk zijn om voor u of voor de komende gasten die nog van de villa gebruik gaan maken, meer GB aan te vragen. Hieraan kunnen wij helaas niets veranderen.

14.4. Energieverbruik: In bepaalde seizoenen kan het voorkomen dat er voor accommodaties met verwarming en/of airconditioning, een verhoging per week of naar verbruik wordt opgelegd. Voor meer informatie en bedragen kunt u op de website de bijzonderheden van de accommodatie raadplegen of u kunt contact met ons opnemen.

15. Huisdieren

De meeste accommodatieverschaffers staan geen huisdieren toe. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van Poolvillas en vermelding op het reserveringsformulier en de voucher, is het toegestaan een huisdier in of om de villa te houden. In dit geval zal er een toeslag per huisdier worden gevraagd.

16. Zonproducten

In afgelopen jaren hebben we een toenemend gebruik geconstateerd van bodylotions, zonnebrand-middelen en de nieuwste generaties bruiningsoliën die er uiteraard voor bedoeld zijn om zo snel mogelijk aan prachtige mooi gebruinde huid te komen. Het nadeel is echter dat de stoffen die deze middelen bevatten de kwaliteit van het zwembadater beïnvloeden. Ook laten we vaak hardnekkige vlekken achter op handdoeken, ligbedmatrassen en zwemkleding. Wees hier alstublieft van bewust, niet alleen voor uw gezondheid en de aantasting van uw persoonlijke bezittingen, maar ook omdat we bij schade genoodzaakt zullen zijn om u hiervoor aansprakelijk te stellen en de corresponderende schade van de borgsom ingehouden zal worden.

Pool Villas bv
Pool Villas bv
Jacob van Lenneplaan 36
3743AR, Baarn
The Netherlands
Tel: +31 (0)35 3038120
www.poolvillasibiza.com
Social Media
Mis nooit onze aanbiedingen
Online Booking System Powered by i-rent.net